« Text och Kunskap

Elektroniskt skrivande

Elektroniskt skrivande, det är vad vi gör när vi använder oss av de "nya" elektroniska medierna. Det är i chattar, mail, sms, på forum på sociala medier och så vidare. Idag skriver vi bra mycket mer än vad man gjorde förr. Det både på fritiden och i jobbet. Det är en ny form av skrivarglädje som finns hos många. Sedan så skriver vi i fler medier än förr då det finns fler kommunikationsmöjligheter och fler textgenrer.  Dock återstår det att se hur det kommer att påverka det svenska språket. Grejen är ju att när personer skriver online så blir det mycket förkortningar, ofullständiga meningar, smilisar, utelämnad interpunktion, talspråkligare och så vidare. Det kan komma att sprida sig till andra texter. 

Det är bra att tänka på att det ska vara  kommunikationssituationen, inte mediet, som ska styra språk- och genrevalet.

Email och sms kan ju skickas som formell företagskorrespondens, information mellan myndigheter eller att man skriver till kompisen. Så vem som är mottagare bör styra hur man skriver.

18 Mar 2020