« Text och Kunskap

Skriva reportage

När man ska skriva ett reportage så innebär det att det är ett berättande som går lite mer på djupet. Det kan handla om en person, en plats, en händelse och så vidare. Det du måste göra då du ska skriva ett reportage är att direkt fånga läsarens intresse. Det görs oftast redan i rubriken och ingressen. 

Du bör börja med att ha en intresseväckande rubrik, som är relativt kort, men som fångar intresset. Att skriva något som kan vara motsägelsefullt eller oväntat lockar nyfikenheten i läsaren.

Sedan följer ingressen och det är en slags sammanfattning av innehållet och ska få läsaren att välja att fortsätta läsa resten. Ingressen ska inte vara för lång. 

Därefter kommer det som heter brödtext, alltså själva reportaget, om det ämne du valt skriva om. Skriv levande så att det inte bara blir en platt beskrivning. Försök få med känslan av att vara där, eller vad som händer. 

Skriv alltid i presens, nutid. Det ger en mer intensiv känsla av att det händer nu och är mer levande än om man skriver i dåtid.

Blanda ögonblicksbilder med fakta och kommentarer från intervjuerna. Det ger ett djup och en mer varierad läsning.

Avsluta med att knyta ihop texten. 

Ett reportage kompletteras ofta med bilder så se till att välja passande sådana. Ofta är ett reportage mer personlig än vad en vanlig artikel är. 

Tips när du skriver ett reportage:

Inkludera miljöer och personer.
Var personlig – vad ser och upplever du själv, som skribent? Hur upplever du till exempel personen du intervjuar?
Var fri – men håll dig till fakta.
Håll dig till ämnet och se till att texten inte blir för spretig.
Ha ett flytande, korrekt skriftspråk.
Inkludera relevanta bilder.

10 Nov 2020